Τα υαλοπλέγματα είναι πλέγματα από υαλόινες και χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση.