ΚΑΣΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η εταιρία μας, στα πλαίσια του έργου αποκατάστασης τμημάτων του κάστρου Τρικάλων προμήθευσε μεταξύ άλλων υδράσβεστο, ποζολάνη, λευκό τσιμέντο, άμμος ποταμίσια, ρευστοποιητής, διαβαθμισμένα αδρανή κ.α.

To Φρούριο των Τρικάλων βρίσκεται στη ΒΑ πλευρά της πόλης Λάρισας.

Κάστρα και Γεφύρια
Τοποθεσία ΤΡΙΚΑΛΑ
Χρονολογία 2011+2014
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ