Κατάλληλο σιλοξανικό αστάρι για προετοιμασία υποστρωμάτων πριν από την εφαρμογή φινιρισμάτων με βάση τον ασβέστη.

Πάστα ασβέστη με κατάλληλα διαβαθμισμένη λευκή μαρμαρόσκονη, για χρήση ως επίχρισμα τελικής στρώσης.
Brio Marmorino
22-06-2021

Φινίρμα ασβέστη με λείο αποτέλεσμα.
Zer04
22-06-2021

Opaque φινίρισμα ασβέστη.
Infine
22-06-2021

Κομψό τελικό επίχρισμα.
Nubi Velatura
22-06-2021

Ημι-αδιαφανής χρωματισμός με μεγάλη διαπνοή.

Φυσικός χρωματισμός ασβέστη.
PS 403
05-04-2019

Η PS είναι βαφή για εξωτερικές επιφάνειες, έχει υδατο-απωθητικές και αντι-μυκητιακές ιδιότητες.
FASSIL F 328
01-03-2021

Αστάρι για επιχρίσματα και φινιρίσματα επιχρισμάτων, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.
FASSIL P 313
05-04-2019

Το FASSIL P 313 είναι ένα υδρόχρωμα με βάση την υδρύαλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.