Διαβάζοντας.. για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστήλωσης, ΕΤΕΠΑΜ

Στις 10,11 και 12 Ιανουρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστήλωσης σε διοργάνωση της Εταιρίας Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων (ΕΤΕΠΑΜ). Στο αντικείμενο του Συνεδρίου εμπίπτουν τα σχετικά με την Αναστήλωση των ιστορικών κτισμάτων (και των λειψάνων τους) ζητήματα, που αφορούν: α) την φιλοσοφία και μεθοδολογία των επεμβάσεων,
β) τη σεισμική επικινδυνότητα και λοιπούς παράγοντες τρωτότητας των μνημείων
γ) την τεχνολογική έρευνα (τεκμηρίωση, τεχνικές, υλικά κλπ) και εφαρμογή
δ) την ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Η πραγματοποίηση του συνεδρίου έγινε στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Αναλυτικότερα, τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
1) τις αναστηλώσεις των μνημειακών συνόλων και
2) τα προβλήματα διατήρησης και λειτουργίας των αναστηλωμένων μνημείων.

Η εταιρία μας, ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ, αποφάσισε τη στήριξη της παραπάνω εκδήλωσης ως χορηγός. Επιπλέον , άτομα της εταιρίας μας βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Η παρουσία μας εκεί, μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε για ακόμη μία φορά το πόσο σημαντική είναι η πραγματοποίηση τέτοιων συνεδρίων, στα οποία προάγεται ένας διεπιστημονικός διάλογος μεταξύ επιστημόνων και όχι μόνο. Ολοκληρώνοντας, συνέδρια που πραγματεύονται τέτοιο είδους θέματα, λειτουργούν ως αρωγός στη ανταλλαγή απόψεων αλλά και ως μέσο ενημέρωσης και στόχο έχουν τη προώθηση της επιστημονικής προσέγγισης των αναστηλώσεων των μνημείων.

 

*Με πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΤΕΠΑΜ: www.etepam.gr