ΦΑΡΟΣ ΝΤΑΝΑ

Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1870 από την Γαλλική Εταιρεία Οθωμανικών Φάρων.

Η στερέωση και τα επιχρίσματα του Φάρου έγιναν με ασβεστοποζολανικά κονιάματα και χρησιμοποιήθηκε ηφαιστειακή γαία ως το πλέον ενδεδειγμένο υλικό για κτήρια που επηρεάζονται άμεσα από θαλάσσιες συνθήκες.

Φάροι
Τοποθεσία ΠΟΡΟΣ
Χρονολογία 2013
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ