ΦΑΡΟΣ ΜΑΛΕΑ

To ακρωτήριο Μαλέας βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου. O πέτρινος φάρος κατασκευάστηκε και άρχισε να φωτοβολεί το 1883 με ύψος πύργου 15 μέτρα και εστιακό ύψος 40 μέτρα. Στις μέρες μας είναι γνωστός κι ως καβο-Μαλιάς ή Ξυλοχάφτης, επειδή πολλά πλοία βυθίστηκαν πλησίον του κάβου.

Η στερέωση και τα επιχρίσματα του Φάρου έγιναν με ασβεστοποζολανικά κονιάματα και χρησιμοποιήθηκε ηφαιστειακή γαία ως το πλέον ενδεδειγμένο υλικό για κτήρια που επηρεάζονται άμεσα από θαλάσσιες συνθήκες.

Φάροι
Τοποθεσία ΛΑΚΩΝΙΑ
Χρονολογία 2009
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ