Κονίαμα που χρησιμοποιείται ως μια ενισχυμένη επισκευή κονίαματος.

Έτοιμο ενισχυμένο με ίνες, υδατοαπωθητικό κονίαμα εξομάλυνσης.