Αποτελείται από τις εξής στρώσεις: S641, S627, S605.

To SecilVit Cork είναι ένα σύνθετο σύστημα θερμομόνωσης φελλού, κατάλληλο για θερμική και ηχητική μόνωση αδιαφανών όψεων.