Αποτελείται από τις εξής στρώσεις: S641, S627, S605.