Ένεμα, που αποτελείται κυρίως από φυσική υδραυλική άσβεστο, για τη δομική ενίσχυση αρχαίων τοιχοποιιών

Έτοιμο υδραυλικό ενέσιμο κονίαμα με βάση τη φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL 3,5) και διαβαθμισμένο αδρανές (< 0,1 mm) χωρίς τσιμέντο.