Το MasterInjest 222, είναι ένα έτοιμο ενέσιμο ποζολανικό κονίαμα, χωρίς τσιμέντο, υπέρλεπτης  κοκκομετρίας (<12μm), χρώματος εκρού, υψηλής ρευστότητας

Ένεμα, που αποτελείται κυρίως από φυσική υδραυλική άσβεστο, για τη δομική ενίσχυση αρχαίων τοιχοποιιών

Έτοιμο υδραυλικό ενέσιμο κονίαμα με βάση τη φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL 3,5) και διαβαθμισμένο αδρανές (< 0,1 mm) χωρίς τσιμέντο.