Ασβεστοποζολανικό κονίαμα τοιχοποιίας, χωρίς τσιμέντο, κατασκευασμένο με φυσικά πυριτικά αδρανή με μέγιστη διάμετρο 2 mm και ενισχυμένο με πολύ υψηλής αντοχής ίνες

Κονίαμα τοιχοποιίας, ποζολανικού ασβέστη χωρίς τσιμέντο, υψηλής αντοχή, με φυσικά αδρανή διαμέτρου 2 mm, λευκού χρώματος, προαναμεμειγμένο.
BATIDUR
09-04-2019

Κονίαμα σχεδιασμένο για όλα τα έργα τοιχοποιίας.

Το MALTA STRUTTURALE 777 είναι ένα κονίαμα τοιχοποιίας και επίχρισμα ινοπλισμένο και υψηλής αντοχής, με βάση τη φυσική υδραυλική άσβεστο, υψηλής ποζολανικής δράσης.
MB 60
04-04-2019

Το MB 60 είναι ένα έτοιμο κονίαμα για εμφανείς τοιχοποιίες άσπρου χρώματος, με βάση την υδράσβεστο, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Το MALTA STRUTTURALE 712 είναι ένα κονίαμα τοιχοποιίας ινοπλισμένο και υψηλής αντοχής.

Το MALTA DI ALETTAMENTO 770 είναι ένα κονίαμα τοιχοποιίας χρώματος εκρού, φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL 3,5), χωρίς τσιμέντο.

To MALTA A FACCIA VISTA 767 είναι υδρόφοβο κονίαμα τοιχοποιίας φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL 3,5), χωρίς τσιμέντο.