Διαβάζοντας.. για τη συνεργασία του Mind the Map με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η ομάδα του Mind the Map, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (στο πλαίσιο δράσεων της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών), δημιούργησε και υλοποίησε την τοποθέτηση απτικών χαρτών και οδηγών όδευσης τυφλών σε καίρια σημεία του Πανεπιστημιακού Χώρου.

Οι απτικοί χάρτες Mind the Map, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης του περιβάλλοντος χώρου για άτομα με προβλήματα όρασης. Αποτυπώνουν ανάγλυφα βασικά σημεία ενδιαφέροντος της Πανεπιστημιούπολης και συνοδεύονται από περιγραφές Braille, ηχητικές περιγραφές, και QR codes, που παραπέμπουν σε χρήσιμες ιστοσελίδες.

Επιπλέον, οι οδηγοί όδευσης αποτελούν αναγκαιότητα για την ορθή καθοδήγηση και ασφαλή μετακίνηση ατόμων με προβλήματα όρασης προς σημεία εξυπηρέτησης, διδασκαλίας και πληροφόρησης.

Η πρωτοποριακή αυτή ιδέα δείχνει τη κοινωνική ευαισθησία και τη φροντίδα προς τους φοιτητές, την ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας για θέματα προσβασιμότητας, σημείωσε ο πρύτανης κ. Αλμπάνης, ευχαριστώντας όλα τα στελέχη της Μονάδας Προσβασιμότητας Π.Ι. και την ομάδα του Mind the Map.

Το έργο ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στις 22/02/2022, στο χώρο του Πανεπιστημίου.

Αναφορές για το έργο υπάρχουν επίσης και στη παρακάτω ιστοσελίδα:

Απτικοί Χάρτες και Οδηγοί Όδευσης