Διαβάζοντας.. για τη συμμετοχή μας ως μέλος της RILEM

Είμαστε στη πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εταιρείας μας, Δαλκαφούκη Οίκος, είναι πλέον μέλος της RILEM – International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM, from the name in French- Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvrages).

Σκοπός της οργάνωσης είναι η προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα των δομικών υλικών και κατασκευών, μέσω των συνεργασιών και των ανθρώπων που συμμετέχουν καθώς και στις γενικότερα παγκόσμιες δραστηριότητες καλύπτοντας 70 χώρες.

Η αποστολή της είναι να προωθήσει τις επιστημονικές γνώσεις που σχετίζονται με τα δομικά υλικά, τα συστήματα και τις δομές και να ενθαρρύνει τη μεταφορά και την εφαρμογή αυτής της γνώσης παγκοσμίως.

Ο στόχος της είναι να επιτευχθεί η αποστολή της μέσω συνεργασίας κορυφαίων εμπειρογνωμόνων στην κατασκευαστική πρακτική και την επιστήμη, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών, ερευνητών, εργαστηρίων δοκιμών και αρχών.

Οι τρεις βασικοί στόχοι της RILEM είναι:

  • να προωθήσει την αειφόρο και ασφαλή κατασκευή και τη βελτίωση της απόδοσης και του κόστους-οφέλους για την κοινωνία,
  • να ενθαρρύνει τις νέες κατευθύνσεις της έρευνας και τις εφαρμογές της, προωθώντας την αριστεία στην κατασκευή,
  • να ευνοήσει και να προωθήσει τη συνεργασία σε διεθνή κλίμακα με γενική πρόσβαση σε προηγμένες γνώσεις

Ως Δαλκαφούκη Οίκος, επιλέγουμε να παραμένουμε δραστήριοι ενημερωμένοι, ώστε να προσφέρουμε τη καλύτερη ποιότητα κονιαμάτων και πρώτων υλών.

*Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα: https://www.rilem.net/

Πάσχα 2021! Διαβάζοντας τα νέα μας