Διαβάζοντας.. για Προγράμματα Leader, Τουρισμό & Οικολογική δόμηση

Η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης τουριστικού ενδιαφέροντος με μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Οι τουριστικές μονάδες αυξάνονται και εμπλουτίζονται με νέα μικρά παραδοσιακά boutique ξενοδοχεία, οικισμούς, ξενώνες αλλά και διατηρητέα κτίρια με αλλαγή χρήσης.

Ο στόχος κοινός ~ η διαμόρφωση νέου πεδίου στην παροχή υπηρεσίας του τουρισμού.

Η οικολογική δόμηση αποτελεί μοναδικό και καινοτόμο στοιχείο διαφοροποίησης.

Στα πλαίσια των προγραμμάτων LEADER, που αφορούν σχεδόν όλη τη χώρα, κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι “κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.”

Τα οικοδομικά υλικά σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους αποτελούν κρίσιμη παράμετρο για την υλοποίηση των περιβαλλοντικά φιλικών δομικών κατασκευών.

Τα υλικά της εταιρίας μας, παρέχουν πλήρη στοιχεία για κάθε οικοδομικό υλικό ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση και επιλογή των υλικών εκείνων που έχουν τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η φιλικότητα των οικοδομικών τεχνολογιών προς το περιβάλλον εξαρτάται από τέσσερις βασικούς παράγοντες:

• από την ποσότητα ενέργειας ορυκτών καυσίμων που καταναλώνουν σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους,

• από την ανανεωσιμότητα και επάρκεια των φυσικών πόρων από τους οποίους προέρχονται,

• από τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που παράγονται,

• από το βαθμό τοξικών και οίκο-τοξικών επιδράσεων που ασκούν στην εσωτερική ποιότητα του αέρα των κτιρίων, στην υγεία των χρηστών και στο περιβάλλον.

Η οικολογική δόμηση σκοπό έχει την ελάττωση των πιέσεων στους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους που μακροπρόθεσμα τείνουν να εξαντληθούν και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον σε κάθε στάδιο της ζωής των υλικών και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε ένα κτίριο.

Με τον όρο οικολογικά υλικά εννοούμε τα ‘παραδοσιακά υλικά’, δηλαδή όσα χρησιμοποιούνταν στις κατασκευές πριν τη βιομηχανική εποχή. Προέρχονται από φυσικούς πόρους που αρκετοί από αυτούς είναι σε αφθονία ή είναι ανανεώσιμοι (ξύλο, άμμος, πέτρες, υδροχρώματα, κ.α..). Δεν περιλαμβάνουν συνθετικά υλικά, τα οποία είναι νέα υλικά με άγνωστες, σε αρκετές περιπτώσεις, επιπτώσεις. Χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, και ως εκ τούτου είναι γνωστές οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, οι οποίες είναι μηδενικές. Η διαδικασία κατεργασίας τους απαιτεί μικρές εισροές ενέργειας. Τέλος έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, συνεπώς μεγαλύτερη εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Χρησιμοποιείστε τα παραδοσιακά κονιάματα της ΔΑΛΑΚΦΟΥΚΗ OIKOS, επωφεληθείτε από τα επιδοτούμενα προγράμματα LEADER και δημιουργείστε καινοτόμες τουριστικές μονάδες !