Φυσική υδραυλική άσβεστος NHL 5 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 459-1) υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλη για παρασκευή κονιαμάτων οικολογικής δόμησης κ.α.

Φυσική υδραυλική άσβεστος Natural Hydraulic Lime NHL 3,5 (according to EN3,5 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 459-1), κατάλληλη για παρασκευή κονιαμάτων οικολογικής δόμησης κ.α.

NHL 2 natural hydraulic lime (according to EN 459-1), suitable for weak ecological building mortars, for coatings and fittings for the restoration of traditional-historic