ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΛΟΥΤΣΑ

Για τους σοβάδες της βιοκληματικής κατοικίας χρησιμοποιήθηκε Intonaco 700 και για τα επιχρίσματα επιλέχθηκε έγχρωμος σοβάς Finitura 750 χωρίς τσιμέντο.

Σύγχρονες χρήσεις
ΛΟΥΤΣΑ
2011
ΙΔΙΩΤΙΚΟ