Συγκολλητικό και ενισχυτικό κονίαμα.

Κονίαμα επιχρίσματος πηλού βασικής στρώσης, μονό ή πολλαπλών στρωμάτων.