ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Γυμνασίου Ιουλίδας, νήσου Κέας. Σήμερα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο.

Χώροι πολιτισμού
Τοποθεσία ΚΕΑ
Χρονολογία 2014
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ

Προτεινόμενα προϊόντα

Χώροι πολιτισμού