ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΡΘΑΙΑ

Στην ΝΑ άκρη της νήσου Κέας εντοπίζονται εκτεταμένα λείψανα της πόλης-κράτος Καρθαίας τα οποία σήμερα είναι ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος.

Για τη στερέωση και αναστήλωση των τοιχοποιιών χρησιμοποιήθηκαν ασβεστοποζολανικά κονιάματα και για την επίστρωση των δαπέδων έγχρωμες ασβεστολιθικές ψηφίδες κατάλληλης διαβάθμισης.

Διαδρομές (περιβάλλον χώρος) αρχαιολογικών χώρων
Τοποθεσία ΚΑΡΘΑΙΑ (ΤΖΙΑ)
Χρονολογία 2015
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;