ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

To μεγαλειώδες Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας κατασκευάστηκε στο πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. στις νότιες υπώρειες του λόφου “Φρούριο”, όπου βρισκόταν η οχυρωμένη Ακρόπολη της αρχαίας πόλης.

Η πλήρωση ρηγμάτων ή ρωγμών στο κυρίως θέατρο έγινε με έτοιμο ένεμα χωρίς τσιμέντο Albaria Inezione.

Αρχαιολογικοί χώροι και αρχαία θέατρα
ΛΑΡΙΣΑ
2012
ΔΗΜΟΣΙΟ

Προτεινόμενα προϊόντα

Αρχαιολογικοί χώροι και αρχαία θέατρα
Αρχαιολογικοί χώροι και αρχαία θέατρα