ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΑΚΙΔΩΝ

Η οικογένεια Τρουπάκη είναι παλιά ηγεμονική οικογένεια της Μάνης, η οποία κυριάρχησε στην ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.

Στην Παλιά Καρδαμύλη του δήμου Λεύκτρου στη Μεσσηνιακή Μάνη υπάρχει το οχυρό συγκρότημα των Τρουπάκηδων – Μούρτζινων, Σήμερα έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και λειτουργεί ως Κλασικό, Βυζαντινό και Λαογραφικό Μουσείο. Ο πύργος περιέχει μεταξύ άλλων ελαιοτριβείο, σιδηρουργείο καθώς και τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, στον οποίο βρίσκονται και οι τάφοι μελών της οικογένειας.

Η αποκατάσταση του συγκροτήματος έγινε με κονιάματα με βάση την υδραυλική άσβεστο.

Κάστρα και Γεφύρια
Τοποθεσία ΜΑΝΗ
Χρονολογία 2015
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ

Προτεινόμενα προϊόντα

Κάστρα και Γεφύρια
Κάστρα και Γεφύρια